\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
روز جهانی تنوع زیستی2017

روز جهانی تنوع زیستی سال 1396

سازمان ملل متحد، سال های 2011 تا 2020 را دهه تنوع زیستی نام نهاده است. تا علاوه بر ارتقای آگاهی عموم جامعه، سیاستمداران و تصمیم سازان از ارزش های تنوع زیستی، امکان آشنایی هر چه بیشتر ایشان را  با گام هایی که می توانند در راه حفظ تنوع زیستی بردارند فراهم آورد و زندگی همگام و همسو با طبیعت را هرچه بیشتر رواج دهد. و همچنین دستیابی به اهداف استراتژیک تنوع زیستی 2011-2020 را  نسهیل نماید.
سال جاری نیز توسط این سازمان بعنوان سال" گردشگری پایدار برای توسعه " نام گذاری شده است تا نقش بسزای گردشگری پایدار  در پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست یادآور گردد. گردشگری پایدار بدین معناست که گردشگری به شیوه ای انجام گردد که یکپارچگی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مقصد گردشگری در طولانی مدت تضمین گردد.
روز 22 ماه می مقارن با اول خردادماه توسط سازمان ملل به ارتقای آگاهی عموم و بالابردن سطح  درک مردم از ارزش های  تنوع زیستی اختصاص داده شده است و به نام روز جهانی تنوع زیستی خوانده می شود.  همه ساله دوست داران و فعالان محیط زیست در سراسر جهان  این روز را گرامی داشته و با برگزاری برنامه های متنوع به زیبایی و شکوه این رویداد می افزایند.
امسال نیز کشورهای مختلف این روز بزرگ را  که روز " تنوع زیستی و گردشگری پایدار" نامیده شده است مورد استقبال قرار داده و گرامی می دارند.
گردآوری و ترجمه: مریم روحانی

 

بيشتر
اخبار مرتبط