\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
روز جهانی خاک مبارک! بیانیه دبیر کنوانسیون تنوع زیستی خانم دکتر کریستینا پاسکا پالمر به مناسبت روز جهانی خاک 14 آذر 96 (پنج دسامبر 2017)
بیانیه دبیر 
کنوانسیون تنوع زیستی 
خانم دکتر "کریستینا پاسکا پالمر"
 به مناسبت روز جهانی خاک 14 آذر 96 (پنج دسامبر 2017)
"مراقبت از کره زمین از خاک آغاز می شود."
خاک نمادی از باروری است. خاک سرچشمه زندگی است. خاک مبنایی برای تولید مواد غذایی است. خاک همچنین خانه دامنه وسیعی از اشکال حیات است که شاید به اندازه پروانه و زنبور جذاب و کاریزماتیک نباشند. به هر حال خاک برای بارور نگاه داشتن مام زمین و پرورش حیات بر روی این کره ضروری است.
بیایید یک لحظه به این بیاندیشیم که تا چه اندازه تنوع زیستی در زیر زمین داریم؟ پستانداران کوچک، کرم های خاکی، حشرات و میلیون ها میلیون میکروارگانیزم. ما تخمین می زنیم که خاک میزبان یک چهارم تنوع زیستی کره زمین است. میکروارگانیزم ها به خودی خود به یک دنیای بزرگ و شگفت انگیز تعلق دارند که ما همچنان در تلاشیم که آن را کشف کنیم. درک نقش آنها در حفظ خاک و سلامت نگه داشتن گیاهان و حیوانات (از جمله انسان) یک چالش مداوم است.
اما آنچه به خوبی شناخته شده است این است که به لطف و محبت همه این تنوع زیستی قابل رویت و غیر قابل رویت، جنگل ها 
می توانند چرخه زندگی خود را حفظ کنند، آب پالایش می شود، مواد غذایی جذب می شوند و کربن ترسیب می گردد. و مهمتر از همه کشاورزان می توانند غذای مورد نیاز ما را تامین نمایند. در حقیقت، ارزش غذایی غذایی که می خوریم به طور مستقیم بستگی به سلامت خاکی دارد که در آن رشد می کند.
آیا می دانستید هزاران سال طول می کشد تا یک سانتیمتر از خاک تشکیل شود؟ با این حال تخریب آن در کسری از ثانیه رخ می دهد. شیوه های کشاورزی ناپایدار، زیرساخت های شهری، آلودگی، فرسایش، تغییر اقلیم و دیگر عوامل همگی باعث تخریب سریع خاک و بیابان زایی می شوند. 33 درصد از زمین های ما تخریب شده است و این روند رو به افزایش، مانع دستاوردهای بسیاری از توافقنامه های بین المللی می گردد.
بنابراین امروز در روز جهانی خاک از شما دعوت می کنم تا اهمیت خاک سالم برای حفظ تنوع زیستی و رفاه را به خاطر داشته باشید و به قدم هایی  بیاندیشید که میتوانید به خاطر خود و به خاطر نوع بشر برای حفظ و زنده نگه داشتن این جهان زیرزمینی بردارید تا بشر بتواند از یک زندگی پایدار بر روی کره زمین لذت ببرد. روز جهانی خاک مبارک!
ترجمه: مریم روحانی 
بيشتر
اخبار مرتبط