آیکون منو
نقاط تنوع زیستی
1396/9/12 یکشنبه
برخی از مناطق جهان دارای تعداد زیادی گونه اندمیک (بوم زاد)هستند( گونه هایی که تنها ساکن یک منطقه خاص جغرافیایی هستند و در هیچ جای دیگری از جهان وجود ندارند). مناطقی که دارای تعداد بالای گونه های اندمیک هستند، نقاط داغ تنوع زیستی خوانده می شوند. در جهان 36 نقطه داغ تنوع زیستی وجود دارد. دو نقطه از نقاط داغ تنوع زیستی به نام های  قفقاز و ایرانو- آناتولی  بخش هایی از ایران را نیز شامل می شود. نقطه داغ قفقاز جنگلهای ارسباران و شمال ایران را در بر می گیرد و نقطه ایرانو-آناتولی غرب و شمال غرب ایران، رشته کوه های البرز، زاگرس و کوه های شمال شرق ایران را در بر دارد.

نقطه داغ ایرانو-آناتولی

نقطه داغ قفقازی

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *