آیکون منو
دهه تنوع زیستی
1396/8/8 دوشنبه
 
سازمان ملل متحد پیرو پیشنهاد دهمین کنفرانس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی و با هدف حمایت از اجرای برنامه استراتژیک تنوع زیستی و همچنین جهت ترویج  چشم انداز کلی آن تحت عنوان " زندگی همساز با طبیعت " سال های 2011 تا 2020 را دهه تنوع زیستی نامید.

اهداف استراتژيك  نام گذاري  سال هاي 2011 تا 2020 به عنوان دهه  تنوع زيستي عبارتند از:
1) فراهم آوردن يك چارچوب حمايتي براي اجراي برنامه استراتژيك 2011 تا 2020 و اهداف تنوع زيستي آيچي در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي
2) هدايت سازمان هاي منطقه اي و بين المللي
3) آگاه سازي عموم از مسائل تنوع زيستي
 
اين دهه كه سازمان ملل متحد از آن به عنوان دهه تنوع زيستي ياد كرده است، فرصتي است بسيار مغتنم براي انديشيدن به طبيعت ، به غناي حيات، به شگفتي ها ي آفرينش و نقش بي اندازه ارزشمندی كه در زندگي ما انسانها ایفا می کند. 
پس بياييد اين گنجينه گرانبها را ارج نهيم و با همراهي و هم انديشي  يكديگر   و دست در دست فرزندانمان كه بي شك  رهبران و شهروندان آينده زمين هستند،  پاسبان اين كره خاكي، ساكنان رنگارنگ و  سكونتگاه هاي بي نظير آن  باشيم.

 
مریم روحانی
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *