آیکون منو
کنوانسیون تنوع زیستی
1396/4/4 یکشنبه

در سال 1992 در اجلاس زمین در ریودوژانیرو، رهبران جهان در خصوص یک استراتژی جامع برای توسعه پایدار  با این ویژگی که ”  قادر به بر آوردن نیازهای ما باشد در عین حال که  به جای گذاشتن یک جهان  سالم و زیست پذیر را برای نسل های آینده تضمین نماید.“،  به توافق رسیدند. یکی از  پیمان های کلیدی که در این روز منعقد گردید،کنوانسیون یا معاهده تنوع زیستی بود. این معاهده که توسط اکثریت قریب به اتفاق دولت های جهان (196کشور) پذیرفته شده است، سه هدف اصلی را دنبال می کند:
1) حفظ تنوع زیستی
 2) استفاده پایدار از اجزای آن
 3)
تسهیم  عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده از ذخایر ژنتیکی
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز  بر اساس  قانون الحاق مورخ 1375/3/6 مجلس شورای اسلامی  در تاریخ 1996/8/6  میلادی  به  اعضای  کنوانسیون تنوع زیستی پیوست. پیگیری امور مربوط به این کنوانسیون  در کشور بر عهده  سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان مرجع فنی دارای صلاحیت می باشد.

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *